KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROHURT, ul. Św. M. Kolbe 41, 64-100 Leszno

Administrator danych przetwarza je zgodnie z przepisami prawa oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

Dane kontaktowe:
kom. 667 141 515
e-mail: info@nabalet.pl

Adres korespondencyjny: PROHURT, ul. Św. M. Kolbe 41, 64-100 Leszno

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w serwisie, prowadzenia i obsługi konta użytkownika serwisu oraz świadczenia innych usług dostępnych w serwisie (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego). 
    (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (np. obsługa reklamacji)
    (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania zgody na to. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz ich sprostowania gdy są one nieprawidłowe, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Dostęp do Państwa danych w naszym sklepie jest możliwy na następujące sposoby:
1. Dla osób posiadających założone konto:
Po zalogowaniu się na stronie sklepu, w zakładce "Zarządzanie prywatnością"

2. Dla osób nie posiadających założone konto:
Po kontakcie telefonicznym lub po wysłaniu zapytania na e-mail.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, dostawcy usług, biuro księgowe.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym naszym partnerom w celu realizacji umowy, wśród nich tym, za pomocą których nasz sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie (Poczta Polska, Inpost), operatorzy systemów płatności (PayU). Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.